1. ตรวจสอบข้อมูลลูกบ้าน

หมายเลขบัตรประชาชนนี้ไม่สามารถใช้สมัครสมาชิกได้
หมายเลขหนังสือเดินทางนี้ไม่สามารถใช้สมัครสมาชิกได้

2. ข้อมูลผู้ใช้งาน